O nas Oferta Galeria Kontakt Regulamin

Regulamin

 1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego SIELANKOWO mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku
 2. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu w recepcji
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego
 4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu
 5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu opłaty (zadatek, zaliczka) nie podlegają zwrotowi
 6. Jeżeli wczasowicz nie przyjedzie do ośrodka pierwszego dnia od kiedy zrobił rezerwację uważa się, że zrezygnował z pobytu w ośrodku i domek zostanie wynajęty innym wczasowiczom
 7. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.
 8. Zwierzęta są przyjmowane tylko za wcześniejszą zgodą właścicieli ośrodka
 9. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 11.00 - pracownik recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu domku według cennika
 10. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów
 11. O wszystkich sprawa nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka
 12. Najmujący domek w ośrodku zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do domku
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu domków powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych
 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodekl może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka
 16. Rozpoczęcie pobytu w ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa